או (לוגיקה)
 
  אוֹ הוא שער לוגי בלוגיקה שתוצאתו אמת אם לפחות אחד משני צדדיו נכון. בשפה רגילה זהו ביטוי מקביל ל"ו/או." הביטוי שונה מאו בלעדי שמשמעו זה או זה, אך לא שניהם בו זמנית.

נכתב: דצמבר 2005.