הטיית פיד-פייסבוקאי
 
  הטיית פיד-פייסבוקאי היא הטייה קוגניטיבית הדומה להטיית אישור בה מוחרפת הנטייה לראות במדגם כלשהו — במקרה זה, הכותבים בפיד-הפיסבוקאי של אדם — מדגם מייצג, כאשר בפועל מדובר בבמדגם לא מייצג.

לדוגמה, בפיד הפייסבוקאי שלו מציין הכלכלן אורי כץ בתהייה על המספר הזעיר של מפגינים נגד 'מתווה הגז': "‫אם פיד הפייסבוק שלי היה מייצג את החברה הישראלית היו [בהפגנה] עכשיו שלושה מיליון איש. זה מפתיע, נראה שאפילו לתל אביבים לא באמת אכפת.‬" כץ מודע לכך שייתכן כי הדגימה בפיד-הפייסבוקאי שלו מוטה, אך מעדיף לדחות את המסקנה המתבקשת (לדוגמה, שהכותבים בפיד שלו מייצגים ביתר משמעותי תפישה מסוימת) ומעדיף לאמץ את ההנחה כי היעדר ההשתתפות נובע מכך ש"אפילו לתל אביבים לא באמת אכפת."